MIRESEVINI NE ALBANIAN PORT OPERATOR


Terminali i Trageteve nȅ Durrȅs eshte porta lidhese e Shqipȅrise me Barin, Brindisin, Ankonȅn dhe Triesten. Ai kohet e fundit eshte rikonstruktuar duke e bere atȅ njȅ nga Terminalet mȅ modern nȅ Ballkan. Mȅ shumȅ se 800 000 pasagjer, 160,000 makina dhe 65,000 kamiona kalojnȅ brȅnda njȅ viti nȅ Terminal. Terminali i Trageteve shtrihet pranȅ qȅndres sȅ qytetit dhe ka lidhje te shkelqyer me autobuzat dhe taksit.Ai ofron objekte te sherbimit te klasit te parȅ duke perfshire nje zyre informacioni pȅr turistȅt dhe sherbimin parkingut per makinat.

Contact

Albanian Ferry
Terminal Operator
Email: info@afto-al.com

Ihr Browser (Internet Explorer 7 und geringer) wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um die Website anzuzeigen.