Me një ekip të shkëlqyer menaxhuesish gjerman, infrastrukturë moderne dhe një staf të mirë arsimuar Terminali i trageteve në Durrës vendos një standard të lartë në Adriatik. Ne i ofrojmë klientëve tanë një shërbim të shkëlqyer, me një shkallë të lartë përgjegjësie dhe një përvojë të gjerë në biznesin detar.  

Contact

Albanian Ferry
Terminal Operator
Email: info@afto-al.com

Ihr Browser (Internet Explorer 7 und geringer) wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um die Website anzuzeigen.