Afto arrin rezultate positive pas vitit te pare

Nën 25, 2014
Pas një viti, AFTO është i kënaqur me vitin e pare te biznesit. Shumë gjëra mund te ishin konsoliduar, kompania funksionon si nje operator profesional portual me ndikimin e tij te jashtëm. AFTO ka investuar në standartet e reja të sigurisë dhe mbrojtjes si dhe ka sjellur menaxhimin mjedisor  ne standartet me moderne.  Menaxhimi i ri ka marre nje përgjigje positive nga klientët.
Pra në vitin e parë të operimit AFTO  ka rritur fluksin e pasagjereve dhe mallrave.
Në një të ardhme të afert në besojmë se do të mirëpresim  dhe hapjen e linjës së krocerave në terminal. Ky
ështe një hap tjetër drejt zhvillimit si për AFTO-n dhe për rajonin.
Nje zhvillim pozitiv në  turizmin e krocerave sjell permisimin e imazhit të qytetit të Durrësit, të gjithë rajonit e gjithashtu të Shqiperisë. 

Contact

Albanian Ferry
Terminal Operator
Email: info@afto-al.com

Ihr Browser (Internet Explorer 7 und geringer) wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um die Website anzuzeigen.